Επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης μέχρι το 2022 προβλέπει το υπουργείο οικονομικών ενώ αναμένεται και υποχώρηση του δημοσίου χρέους.

Στην πρόταση του υπουργείου οικονομικών για το πρόγραμμα σταθερότητας 2019-2022 που ενέκρινε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο, προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2019 θα υποχωρήσει στο 3,6% φέτος από 3,9% το 2018 ενώ για το 2020 περαιτέρω επιβράδυνση στο 3,2%. Για το 2021 και 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 3%.

Όσον αφορά το ποσοστό της ανεργίας, εκτιμάται να ακολουθήσει πτωτική πορεία πέφτοντας στο 7% το 2019 από 8,4% το 2018 ενώ για το 2020 προβλέπεται στο 6% και για τα έτη 2021 και 2022 στο 5%

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 95,8% του ΑΕΠ το 2019 από 102,5% πέρσι ενώ για το 2020 στο 89,1%. Περαιτέρω πτώση στο 83% και 77,6% αναμένεται για το 2021 και 2022.

Αναφορικά με το δημοσιονομικό ισοζύγιο, δεν φαίνεται να ανατρέπεται μετά την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των μισθών στο δημόσιο τομέα.

Για το 2019 το πλεόνασμα υπολογίζεται στο 3% από έλλειμμα 4,8% το 2018 ενώ το 2020 στο 2,6% και το 2021 και 2022 στο 2,4% και 2,2%.

Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να φθάσει το 5,3% φέτος από έλλειμμα 2,3% τι 2018 ενώ τα πλεονάσματα αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι το 2022.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, θα διαμορφωθεί στο 0,5% φέτος από 0,8% το 2018 ενώ αύξηση αναμένεται για τα επόμενα έτη,

«Κύριος στόχος τη πολιτικής της κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας  για να διευκολύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», τονίζεται στην πρόταση του υπουργείου οικονομικών που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο.

«Για τα σκοπό αυτό η δημοσιονομική πολιτική προσανατολίζεται προς τη διατήρηση ψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου και παραπέρα προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ με ικανοποιητικό ρυθμό», τονίζεται.

Υπογραμμίζεται ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει τη διατήρηση μιας συνετούς και υποστηρικτικής προς τη βιώσιμη ανάπτυξη δημοσιονομικής θέσης με ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε δημοσιονομικά περιθώρια θα την αύξηση του δυνητικού ΑΕΠ μέσω της αύξησης των επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Έκτακτα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη μείωση του δημοσίου χρέους.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται, η διασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών μεσοπρόθεσμα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας και της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών.