Πλήρη επιβεβαίωση των θέσεων του ΚΕΒΕ αποτελούν οι Ειδικές Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κύπρου του 2019 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Κύπρου του 2019. Τις θέσεις αυτές υπέβαλε το ΚΕΒΕ τον περασμένο Απρίλιο στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε σχέση με το Προσχέδιο του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού της Κύπρου για το 2019.

Περισσότερες πληροφορίες