Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με τα Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι.

Περισσότερες πληροφορίες