Η ΕΕ με εγκύκλιο ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ / Βιρμανίας.

Περισσότερες πληροφορίες