Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά της Λιβύης.

Περισσότερες πληροφορίες