Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Συρίας.

Περισσότερες πληροφορίες