Διορθώνεται η Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Εκτελεστικού Κανονισμού σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας.

Περισσότερες πληροφορίες