Τα περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας παρατείνονται μέχρι την 1η Ιουνίου 2019. Έχουν διαγραφεί δύο πρόσωποα από τον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ενώ έχουν τροποποιηθεί οι καταχωρήσεις που αφορούν ορισμένα πρόσωπα και οντότητες.

Περισσότερες πληροφορίες