Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Περισσότερες πληροφορίες