Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με τα Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας.

Κορέα 32

Κορέα 33