Σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά της Κεντροαφρικάνικης Δημοκρατίας, επικαιροποιήθηκαν οι πληροφορίες για ένα πρόσωπο που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα.

Περισσότερες πληροφορίες