Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Β. Κορέας.

Περισσότερες πληροφορίες