Αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά της Βορείου Κορέας, τροποποιήθηκε η καταχώρηση ενός προσώπου και μίας οντότητας που υπόκειται σε κυρώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες