Αναφορικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βόρειου Κορέας, τροποποιήθηκε η καταχώρηση μίας οντότητας που υπόκειται σε κυρώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες