Ενισχύθηκαν περιοριστικά μέτρα σε διάφορους τομείας και προστέθηκαν νέες απαγορεύσεις σε ορισμένους τομείς, μεταξύ των οποίων η προμήθεια από τη Βόρεια Κορέα τροφίμων και γεωργικών προϊόντων. Ακόμα, περιλαμβάνονται πρόνοιες σχετικά με την εξουσία κατάσχεσης, επιθεώρησης και δέσμευσης κάθε πλοίου που θεωρείται ότι εμπλέκεται στην παραβίαση υφιστάμενων Ψηφισμάτων του ΟΗΕ για τη Β. Κορέα.

Περισσότερες πληροφορίες