Η παρουσίαση των Κυπριακών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για προώθηση της Κύπρου σαν διεθνές κέντρο εκπαίδευσης και επίσης είχε σαν στόχο να ενημερώσει τους Ελλαδίτες υποψήφιους φοιτητές για τις ευκαιρίες φοίτησης στα κυπριακά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η πρωτοβουλία για την προβολή των προγραμμάτων σπουδών, ανήκε στο ΚΕΒΕ, στο Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εμπορικό Κέντρο της Κύπρου στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες