Το ΕΒΕ Λεμεσού διοργανώνει ενημερωτική μερίδα με θέμα Ευκαιρίες Χρηματοδότησης του Βιομηχανικού Τομέα στις 11 Μαίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες