Παράταση στην στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 2η Προκήρυξης των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας έδωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες