Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 11/9/2017 η υποβολή ορολογικής Δήλωσης ΦΠΑ και Δήλωσης INTRASTAT .

Περισσότερες πληροφορίες