Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ χαιρετίζει τη σύσταση και λειτουργία του νέου Υφυπουργείου και συγχαίρει το κ. Σάββα Περδίο για την ανάληψη των καθηκόντων του ως ο Πρώτος Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες