Οι συντονισμένες και έντονες προσπάθειες του ΚΕΒΕ, τόσο προς το Υπουργείο Μεταφορών, όσο και προς την εταιρεία Eurogate, για μείωση λιμενικών χρεώσεων, έχουν καρποφορήσει.

Συγκεκριμένα:

1. Διαχείριση κενών εμπορευματοκιβωτίων

Η χρέωση μειώθηκε από €80 για έκαστο κενό εμπορευματοκιβώτιο, σε €40
και €55 για τα κενά εμπορευματοκιβώτια 20 και 40 ποδών αντίστοιχα, με
αναδρομική ημερομηνία εφαρμογής την 29η Ιανουαρίου 2017.

2. Φύλαξη γεμάτων εμπορευματοκιβωτίων (ISPS)

Η χρέωση μειώθηκε από €7 για έκαστο γεμάτο εμπορευματοκιβώτιο, σε €4 και €6 για τα γεμάτα εμπορευματοκιβώτια 20 και 40 ποδών αντίστοιχα, με ημερομηνία εφαρμογής την 3η Αυγούστου 2017.

Να σημειωθεί ότι λόγω της έντονης, μεθοδικής και εμπεριστατωμένης δραστηριοποίησης και ενεργειών του ΚΕΒΕ, είχαν προηγηθεί και άλλες μειώσεις σε σημαντικές λιμενικές χρεώσεις καθώς επίσης και εξασφάλιση λιμενικών διευκολύνσεων.

Οι προσπάθειες του ΚΕΒΕ συνεχίζονται με τον ίδιο εντατικό και έντονο ρυθμό για μείωση επιπρόσθετων λιμενικών χρεώσεων και εξασφάλιση περαιτέρω λιμενικών διευκολύνσεων για τον εμποροβιομηχανικό κόσμο.