Με αφορμή τη διαδικτυακή εκστρατεία (στην ιστοσελίδα www.avaaz.org) πολιτών για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα, ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Ελλάδας αναφέρει ότι η μόνη λύση για να υλοποιηθεί αυτή η σύνδεση είναι η επιχορήγηση της γραμμής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το θέμα αυτό συζητήθηκε επανειλημμένα από το Σύνδεσμο, ο οποίος ανέλαβε και πρωτοβουλίες προς τις δύο κυβερνήσεις για επίτευξη της ατμοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας.

Ωστόσο, προσθέτει, πάντοτε οι συζητήσεις κατέληγαν στο ότι η σύνδεση αυτή δεν θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα για καμία ναυτιλιακή εταιρεία, οπότε το εγχείρημα εγκαταλειπόταν.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι αν γίνει μια σωστή και λεπτομερής κοστολόγηση της ακτοπλοϊκής γραμμής Κύπρου – Ελλάδας και αν οι δύο κυβερνήσεις αποδεχθούν να την επιχορηγήσουν (με δικά τους χρήματα και ίσως ευρωπαϊκά κονδύλια), τότε μπορεί να καταστεί εφικτή.
Τέλος, ο Σύνδεσμος τονίζει ότι μια τακτική ατμοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας θα δημιουργήσει πολλά θετικά αποτελέσματα στη σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών, στις εμπορικές και τουριστικές σχέσεις τους καθώς και σε άλλους τομείς.