Ο Σύνδεσμος Προμηθευτών Ευρείας Κατανάλωσης, που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ από το 1999, πραγματοποίησε στις 15 Μαρτίου 2019 την Ετήσια Γενική Συνέλευσή του κατά την οποία έγιναν εκλογές και συστάθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος του Συνδέσμου είναι ο Γιώργος Τσακιστός (Laiko Cosmos Trading ltd), Αντιπρόεδρος ο Μάριος Κωνσταντίνου (Χαραλαμπίδης Κρίστης ΛτΔ), Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ο Μικκέλης Χρίστου (  Diplomat Distributors (D-D)) και Αναπληρώτρια Αντιπρόεδρος η Μαρία Ρολόγη (Ρολόγης ΛΤΔ)

Το νέο Δ.Σ. ανακήρυξε τον αμέσως προηγούμενο Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Ζήνωνα Μαρκίδη σαν Επίτιμο Πρόεδρο, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του ως Πρόεδρο του Συνδέσμου.

Περισσότερες πληροφορίες