Νέα μικρή μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σημειώθηκε τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ΜΕΔ τέλος Ιουλίου μειώθηκαν κατά €24 εκ. στα €16610 εκ. από €16634 εκ. τέλος Ιουνίου 2018.

Τον Ιούνιο τα ΜΕΔ είχαν μειωθεί κατά €3,3 δισ. λόγω της πράξης πώλησης ΜΕΔ της Τρ. Κύπρου (€2,8 δισ.) καθώς και από το ξεφόρτωμα ΜΕΔ €365 εκ. από την Alpha Bank. Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνεται ακόμη η πράξη για το Συνεργατισμό.

Στα νοικοκυριά τα ΜΕΔ ανέρχονται στα €10,2 δισ. ενώ στις επιχειρήσεις στα €6,1 δισ.

Οι συνολικές χορηγήσεις συρρικνώθηκαν από €46.332 εκ. στο τέλος Μαρτίου 2018 στα €41.155 εκ. στο τέλος Ιουλίου 2018.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων υποχώρησε από 43% στο τέλος Μαρτίου 2018 στο 40,4% στο τέλος Ιουλίου 2018.

Ο δείκτης κάλυψης περιορίστηκε στο 48,1% στο τέλος Ιουλίου 2018 σε σύγκριση με 48,6% στο τέλος Μαρτίου 2018.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Ιουλίου 2018 ανέρχονταν στα €9.259 εκ., από τα οποία €6.420 εκ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.