Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η Νέα Βιομηχανική Πολιτική της Κύπρου για την περίοδο 2019-2030.

Η Νέα Βιομηχανική Πολιτική περιλαμβάνει τις πλείστες από τις εισηγήσεις που κατέθεσε το ΚΕΒΕ τον Οκτώβριο του 2016 στην ειδική μελέτη με τίτλο «Νέα Βιομηχανική Πολιτική: Πρόταση για τη Βιομηχανική Αναγέννηση και Επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας» στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Περισσότερες πληροφορίες