1. Πόσο αναγκαία είναι η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και πόσο έχει προχωρήσει από τους αρμοδίους;

Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα αποτελεί για το ΚΕΒΕ θέμα ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας καθ’ ότι αποτελεί μια διαχρονική ανάγκη της κυπριακής κοινωνίας. Οι σύγχρονες απαιτήσεις, οι ρυθμοί λειτουργίας των αγορών σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων για επιβίωση και διείσδυση σε νέες αγορές, αλλά και ο ανταγωνισμός μεταξύ κρατών στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, προϋποθέτουν ένα σύγχρονο, ευέλικτο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τους πολίτες δημόσιο τομέα. Η ταχύτητα διεκπεραίωσης των εργασιών κάθε πολίτη ή επιχείρησης με το Κράτος και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στις προσπάθειες μας για οικονομική ανάκαμψη. Ειδικότερα για τη χώρα μας, που προσπαθεί να κερδίσει το χαμένο έδαφος που προκάλεσαν τα γεγονότα της Παγκόσμιας κρίσης και του Μαρτίου του 2013, η αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα προβάλλει ως μονόδρομος αλλά και ως εθνικός στόχος. Δυστυχώς τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει προς το καλύτερο μέχρι σήμερα αφού τα προβλήματα της γραφειοκρατίας, της χαμηλής παραγωγικότητας της μειωμένης χρήσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ψηλού κόστους λειτουργίας του κράτους υπό την ευρεία του έννοια, παραμένουν ως είχαν.

2. Ποιες οι προτεραιότητες που θα πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα;

Κατά την άποψη μας αυτό που πρέπει να στοχεύσουμε είναι την αλλαγή της νοοτροπίας και κουλτούρας που πρέπει να χαρακτηρίζει όσους εργάζονται στο δημόσιο τομέα. Ως προτεραιότητες στην επίτευξη αυτού του στόχου θεωρούμε την εισαγωγή ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης, την εισαγωγή μηχανισμών αύξησης της λογοδοσίας και ενίσχυσης της διαφάνειας, την εισαγωγή μέτρων για σταδιακό περιορισμό του κρατικού μισθολογίου στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της πραγματικής οικονομίας, την εφαρμογή του συστήματος της εναλλαξιμότητας στο σύνολο της κρατικής μηχανής, την εξάλειψη της όποιας δυνατότητας πολιτικών παρεμβάσεων για τερματισμό του ρουσφετιού και της κατάργησης του προνομίου της μονιμότητας. Παράλληλα με τα πιο πάνω πρέπει να δοθεί σημασία στα θέματα της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και της απλοποίησης των διαδικασιών.

3. Τι εισηγείται το ΚΕΒΕ;

Κεντρικό ρόλο στην επιτυχία της όλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας θα διαδραματίσει η εισαγωγή ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού. Το σημερινό σύστημα έχει αποτύχει πλήρως στο να μπορεί να διαχωρίζει και να ανταμείβει με δίκαιο και αξιόπιστο τρόπο την υψηλή απόδοση, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την υπευθυνότητα και την επίτευξη καθορισμένων και μετρήσιμων στόχων, με αποτέλεσμα να αδικούνται οι άξιοι δημόσιοι υπάλληλοι (υπάρχουν αρκετοί στη δημόσια υπηρεσία) και να σκοτώνεται κάθε πιθανότητα ή κίνητρο ατομικής βελτίωσης.

Ταυτόχρονα με τα πιο πάνω προτείνουμε όπως διευρυνθούν οι δυνατότητες ανταγωνισμού στη διεκδίκηση θέσεων προαγωγών επιτρέποντας την διεκδίκηση τέτοιων θέσεων και από εξωτερικούς υποψήφιους. Αυτό θα δημιουργεί συνθήκες αυξημένου ανταγωνισμού για όσους διεκδικούν θέσεις προαγωγών και έτσι θα ενθαρρύνονται να είναι πολύ πιο παραγωγικοί, αποτελεσματικοί και στοχοπροσηλωμένοι στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Αλλαγές πρέπει να γίνουν και στο θέμα των συνδυασμένων κλιμάκων, της μείωσης του αριθμού των βαθμίδων σε κάθε συνδυασμένη κλίμακα καθώς και του ύψους των προσαυξήσεων που συνδέονται με την κάθε κλίμακα ενώ πρέπει να υπάρξει και προσαρμογή προς τα κάτω για ένα αριθμό κλιμάκων. Το ισχύον σύστημα που προνοεί για παραχώρηση αυτόματων αυξήσεων βάσει των υφιστάμενων κλιμάκων ανεξάρτητα από την απόδοση του κάθε υπαλλήλου σε συνδυασμό με την παραχώρηση πρόσθετων γενικών αυξήσεων πολύ πέραν του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας είναι οι κυριότεροι λόγοι που διόγκωσαν το συνολικό κρατικό μισθολόγιο σε επίπεδα πέραν των δυνατοτήτων της οικονομίας καθιστώντας το ως μη διατηρήσιμο. Την ίδια στιγμή, οι οποιεσδήποτε αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο για παραχώρηση τυχόν πρόσθετων μισθολογικών αυξήσεων θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης ενώ το ύψος αυτών των αυξήσεων θα πρέπει να σχετίζεται με τον ρυθμό αύξησης της οικονομίας λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν και τις απολαβές στον ιδιωτικό τομέα.

4. Εκτιμάτε ότι ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης χειρίζεται σωστά το ζήτημα ή έχουν καθυστερήσει τα πράγματα και είμαστε εκτός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν θέσει οι δανειστές μας;

Το ΚΕΒΕ στηρίζει τις προσπάθειες του Υφυπουργού κου Πετρίδη να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μιλούμε για ένα πολύ ευαίσθητο και δύσκολο ζήτημα που απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισμούς. Για μας είναι λάθος να θεωρείται ότι η ανάγκη αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι αποτέλεσμα απαιτήσεων των δανειστών μας. Τις μεταρρυθμίσεις αυτές οφείλαμε να τις είχαμε κάμει από μόνοι μας με στόχο την συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Μια αποτελεσματική και φιλική προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κρατική μηχανή, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και αποτελεί ισχυρό εργαλείο στα χέρια του ιδιωτικού τομέα για αυξημένη οικονομική δραστηριότητα και ενίσχυση των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους. Σε ένα κράτος οικονομικά ισχυρό όλοι οι πολίτες, είτε εργάζονται στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, απολαμβάνουν αυξημένα ωφελήματα, περιλαμβανομένων και μισθολογικών αυξήσεων.

Για αυτούς ακριβώς τους λόγους αναμένεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να επιδείξουν την αναγκαία ωριμότητα και υπευθυνότητα και να προχωρήσουν στις ενδεδειγμένες αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του εργασιακού τους περιβάλλοντος.

Το ότι είμαστε εκτός των χρονοδιαγραμμάτων είναι γεγονός. Αυτό που έχει σημασία είναι να πιστέψουμε στην ανάγκη των μεταρρυθμίσεων και να τολμήσουμε να τις κάνουμε. Η ευθύνη για το θέμα αυτό βαρύνει πρώτιστα το κράτος ως εργοδότη και τους ίδιους τους εργαζόμενους που είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Η ευθύνη όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς τους δύο. Ευθύνη έχει και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας που θα κληθεί να ψηφίσει τους σχετικούς τροποποιητικούς νόμους.