Ο Γαλλικός Οργανισμός για τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας (ADEME) σε συνεργασία με τη Μεσογειακή Ένωση, το Μεσογειακό Παρατηρητήριο για το Περιβάλλον (Plan Bleu) και τον Οργανισμό για Βιώσιμες Μεσογειακές Πόλεις και Περιφέρειες (AViTeM) διοργανώνουν τα πιο πάνω βραβεία για προώθηση, ενθάρρυνση και αναγνώριση βέλτιστων δράσεων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στο χώρο της Μεσογείου.

Περισσότερες πληροφορίες

Flyer