Μείωση 12,8% κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Το έλλειμμά μειώθηκε στα €3,4 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018 σε σύγκριση με €3,9 δισ . την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018 ήταν €7,3 δισ. σε σύγκριση με €6,5 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018 ήταν €3,9 δισ. σε σύγκριση με €2,5 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 ήταν €1,4 δισ. σε σύγκριση με €1 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 ήταν €1.3 δισ. σε σύγκριση με €899 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 ήταν €79,5 εκ. σε σύγκριση με €85,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017.