Μείωση που φθάνει το 10% καταγράφουν οι τιμές στα καύσιμα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της υπηρεσίας προστασίας καταναλωτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέση λιανική τιμή πώλησης στην Κύπρο της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στις 7/1/2019 ανήλθε στα €1,090 ανά λίτρο. Σε σχέση με την εβδομάδα 17/12/2018 (€1,207 ανά λίτρο), η τιμή της βενζίνης παρουσίασε μείωση 11,7 σεντ ανά λίτρο ή 9,7%. Σημειώνεται ότι στη μείωση συμπεριλαμβάνεται και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 5 σεντ από τις 18/12/2018.

 Αναφορικά με το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέση λιανική τιμή πώλησης στην Κύπρο στις 7/1/2019 ανήλθε στα €1,183 ανά λίτρο. Σε σχέση με την εβδομάδα 17/12/2018 (€1,296 ανά λίτρο), η τιμή του πετρελαίου παρουσίασε μείωση 11,3 σεντ ανά λίτρο ή 8,7%. Σημειώνεται ότι στη μείωση συμπεριλαμβάνεται και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 5 σεντ από τις 18/12/2018.