Επιβάλλονται συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL και Αλ Κάιντα.

ΑΠΚ – ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ 65
ΑΠΚ – ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ 66
ΑΠΚ – ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ 67