Ο Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την έγκριση του Νομοσχεδίου που αφορά την καλλιέργεια και διάθεση ιατρικής κάνναβης στην Κύπρο, για την οποία κατάθεσε τις εμπεριστατωμένες απόψεις του στο Υπουργείο Υγείας.

Η πιο πάνω απόφαση και εφόσον βεβαίως υλοποιηθεί επιτυχώς η σχετική νομοθεσία, θα βοηθήσει στην αύξηση της εξαγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και μελλοντικά θα έχει θετικά αποτελέσματα στην εισροή ιατρικού τουρισμού στην Κύπρο, μέσω της δημιουργίας συνεργασιών (clusters) ιατρικών υπηρεσιών αλλά και ολιστικών κέντρων υγείας.

Αναφερόμενοι στους κινδύνους που ενδεχομένως μπορούν να προκύψουν από την ελεύθερη εισαγωγή, διανομή και καλλιέργεια οποιουδήποτε είδους κάνναβης, ο Φορέας Υγείας τονίζει ότι αυτή θα πρέπει να ρυθμιστεί σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και χωρίς να δημιουργούνται μονοπώλια, για καλύτερη προστασία του κοινού.
Θα πρέπει να διασφαλιστεί με πολύ αυστηρή ρύθμιση, τόσο η καλλιέργεια όσο και η εισαγωγή και διανομή της φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς επίσης και ο πολύ αυστηρός έλεγχος στην παραχώρηση άδειας παραγωγής με τρόπο που να μη δημιουργήσει μονοπώλια.

Ο Φορέας Τουρισμού Υγείας προβαίνει σε σωρεία δραστηριοτήτων για την προσέλκυση τόσο τουριστών όσο και επενδυτών στον τομέα του Τουρισμού Υγείας στην Κύπρου, που θα αυξήσει σημαντικά την εισροή ξένου συναλλάγματος καθώς και το Εθνικό Εισόδημα της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί ότι η υπερψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια που καταβάλλεται για να καταστεί η Κύπρος σαν ένα αξιόλογο ιατρικό κέντρο και σαν προορισμός τουρισμού υγείας.