Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον καθοδηγητικό Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.

Περισσότερες πληροφορίες