Τις θέσεις του για την οικονομία έδωσε στη δημοσιότητα στο ΚΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα το έγγραφο διατυπώνει τις θέσεις του ΚΕΒΕ για το Δημόσιο Τομέα, για τις Ιδιωτικοποιήσεις – Αποκρατικοποιήσεις, για το ΓεΣΥ, για το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας και για τις μισθολογικές απαιτήσεις των εργαζομένων. Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα προέλθει μόνο μέσα από τις πιο κάτω ενέργειες:

1. Ολοκλήρωση Μεταρρύθμισης για Εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα

Για το ΚΕΒΕ ο Δημόσιος Τομέας αποτελεί τον σημαντικότερο στρατηγικό εταίρο και σύμμαχο του Ιδιωτικού τομέα στον κοινό στόχο για ανάκαμψη της οικονομίας. Η αποδοτικότητα και η ταχύτητα ανταπόκρισης του Δημόσιου τομέα στις ανάγκες και αιτήματα του ιδιωτικού τομέα αποτελούν κλειδί για επίτευξη του κοινού στόχου για πρόοδο και ανάπτυξη. Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα προέλθει μόνο μέσα από τις πιο κάτω ενέργειες:

α. Απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα, γεγονός που θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για επίλυση και του προβλήματος της ανεργίας.

β. Εκσυγχρονισμός των νομοθεσιών για δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για προέλκυση ξένων επενδύσεων.

γ. Επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ και αύξηση της χρηματοδότησης στην αγορά.

δ. Άμεση υλοποίηση των έργων που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ώστε το κράτος να λειτουργήσει ως πυλώνας ανάπτυξης αξιοποιώντας προς τούτο τα σχετικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΚΕΒΕ επικροτεί πλήρως τις ενέργειες της κυβέρνησης στον τομέα αυτό και συγχαίρει τόσο τον Υπουργό Οικονομικών για την συνετή και πειθαρχημένη πολιτική που ακολουθεί σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά όσο και τον Υφυπουργό κ. Πετρίδη για την δουλειά που έχει ολοκληρώσει.

Η κυβέρνηση κατάθεσε εδώ και αρκετούς μήνες στη Βουλή αριθμό νομοσχεδίων με στόχο την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου τομέα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Εισαγωγή μηχανισμού διασφάλισης της διατήρησης του ύψους του κρατικού μισθολογίου σε λογικά δημοσιονομικά πλαίσια.
 • Την εισαγωγή ενός δίκαιου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων.
 • Την εισαγωγή του θεσμού της πλήρους εναλλαξιμότητας.
 • Ρυθμίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για θέσεις πρώτου διορισμού, προαγωγών και διατμηματικών προαγωγών από την ΕΔΥ.

Το ΚΕΒΕ ζητά από την Βουλή να προχωρήσει άμεσα στην ψήφιση των πιο πάνω νομοσχεδίων καθ’ ότι θεωρεί αναγκαία την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας που θα βοηθήσει στην αύξηση της αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, θα συμβάλει στην σωστή δημοσιονομική πειθαρχία σε σχέση με το ύψος του κρατικού μισθολογίου επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη διοχέτευση περισσοτέρων κονδυλίων σε αναπτυξιακούς σκοπούς.

2. Ιδιωτικοποιήσεις – Αποκρατικοποιήσεις

Για το ΚΕΒΕ το θέμα των Αποκρατικοποιήσεων αποτελεί κορυφαίο ζήτημα. Οι σημερινές συνθήκες όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας και τον ρόλο αυτών των οργανισμών είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν όταν αποφασιζόταν η ίδρυση τους. Το μονοπωλιακό καθεστώς με το οποίο λειτουργούν σήμερα και η δεσπόζουσα θέση που κατέχουν στην αγορά δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος τόσο των ιδίων των Οργανισμών όσο και των καταναλωτών, οι οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους εναλλακτικές επιλογές.

Οι Ημικρατικοί Οργανισμοί αποτελούν στην πραγματικότητα επέκταση του Κράτους εργοδοτόντας μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων από ότι πραγματικά δικαιολογείται παρέχοντας πλουσιοπάροχα προνόμια και ωφελήματα τα οποία ο ιδιωτικός τομέας που λαμβάνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες δεν μπορεί να συντηρεί.

Ο μύθος που καλλιεργείται ότι πρόκειται για κερδοφόρους οργανισμούς στερείται τεκμηρίωσης αφού ως μονοπώλια, λειτουργούν και συμπεριφέρονται στην λογική του κόστους + επιθυμητό κέρδος, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε μέτρο σύγκρισης. Ως αποτέλεσμα οι χρεώσεις αυτών των οργανισμών επενεργούν αρνητικά στις προσπάθειες των επιχειρήσεων για μείωση του κόστους λειτουργίας τους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

Το ΚΕΒΕ ζητά από την πολιτεία συνολικά, κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα να πάρουν τις αναγκαίες αποφάσεις και να προχωρήσουν στην αποκρατικοποίηση αυτών των οργανισμών δημιουργώντας τις συνθήκες και το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ανταγωνισμού στις συγκεκριμένες αγορές.

Όσον αφορά τη CYTA, η Κύπρος παραμένει η μόνη χώρα στην ΕΕ, ίσως και παγκοσμίως που διαθέτει Κρατική εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ενώ σε σχέση με την ΑΗΚ το ΚΕΒΕ εξέφρασε και δημόσια τη διαφωνία του με την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να εξαιρέσει την ΑΗΚ από το κεφάλαιο των αποκρατικοποιήσεων. Το ΚΕΒΕ εμμένει στη θέση του ότι θα πρέπει άμεσα, να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το Λειτουργικό και Οικονομικό διαχωρισμό της ΑΗΚ, ώστε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας έτσι την δυνατότητα ανάπτυξης του σωστού ανταγωνισμού.

3. ΓεΣΥ

Η υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό για τον καθένα μας. Σήμερα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, οι επιπτώσεις της οποίας είναι ακόμα αισθητές στο σύνολο της κυπριακής κοινωνίας, η δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπούς και αποτελεσματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα.

Με εξαίρεση όσων συμπολιτών μας διαθέτουν ιδιωτικά σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, αποτείνεται στα κρατικά νοσηλευτήρια για θεραπεία, γεγονός που έχει οδηγήσει τον κρατικό τομέα πέραν των ορίων του. Είμαστε όλοι μάρτυρες των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί τα οποία θα αυξάνονται και θα πολλαπλασιάζονται όσο καθυστερούμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνικές υποδομές κινδυνεύουν να καταρρεύσουν εάν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας που μέσα από το σωστό σχεδιασμό θα μεγιστοποιεί τα οφέλη αυτών των υποδομών προς όφελος των πολιτών διασφαλίζοντας συνθήκες αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη βάση όμως ενός υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Συζητούμε την εισαγωγή ενός ΓεΣΥ εδώ και 35 χρόνια και ακόμα δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε ως προς τον τρόπο εφαρμογής, του γιατί απλά δεν έχουμε την τόλμη και την αποφασιστικότητα που απαιτείται να προχωρήσουμε στις αναγκαίες τομές. Η θέση του ΚΕΒΕ είναι ξεκάθαρη. Κανένα ΓεΣΥ δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν δεν προηγηθούν τα πιο κάτω:

α. Διοικητική και Οικονομική Αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων στα πρότυπα του ιδιωτικού δικαίου που να ξεκαθαρίζουν και το καθεστώς εργοδότησης των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσηλευτήρια.

β. Πλήρης και λεπτομερής κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια ώστε να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να δημιουργούν ελλείμματα στους προϋπολογισμούς τους.

γ. Πλήρης σχεδιασμός του συστήματος όπως θα εφαρμοστεί στην ολότητα του με δυνατότητα σταδιακής εφαρμογής του στη βάση όμως συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησής του.
δ. Διασφάλιση του δικαιώματος όλων των δικαιούχων για ελεύθερη επιλογή του ιατρού και του ιδρύματος στο οποίο επιθυμούν να νοσηλευτούν.

4. Ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα για Ανάπτυξη της Οικονομίας

Η σημασία του Ιδιωτικού Τομέα στην οικονομία είναι προφανής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οικονομική κρίση και η παρατεταμένη ύφεση που ακολούθησε, τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος αλλά και η δυσχερής κατάσταση των δημόσιων οικονομικών είχαν σωρευτικά καταλυτικές αρνητικές συνέπειες στις επιχειρήσεις.

Αυτό φαίνεται όχι μόνο από τον μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις εργασίες τους αλλά και από το ψηλό ποσοστό ανεργίας που αξίζει να τονιστεί ότι προέρχεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον Ιδιωτικό Τομέα.

Αυτή την στιγμή οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν τα εξής βασικά προβλήματα:

 • Μειωμένο κύκλο εργασιώ
 •  Έλλειψη επαρκούς ρευστότητας και χρηματοδότησης
 • Ψηλό κόστος χρηματοδότησης
 •  Αυξημένο διοικητικό φόρτο στην σχέση τους με το Κράτος
 •  Καθυστερήσεις στην ανταπόκριση κρατικών υπηρεσιών στα αιτήματα τους (έκδοση πολεοδομικών αδειών, έκδοση περιβαλλοντικών αδειών, ταχεία αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, κλπ)
 •  Καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ
 •  Ψηλές φορολογίες (ακίνητη ιδιοκτησία, φορολογία τόκων, μεταβιβαστικά τέλη, φόρος κεφαλαιουχικών κερδών)
 •  Καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης
 •  Προβλήματα στις πληρωμές

Τομείς όπως ο Τουρισμός, η Ναυτιλία, οι Επαγγελματικές Υπηρεσίες απέδειξαν ότι διαθέτουν την αναγκαία δομή για να στηρίξουν την ανάπτυξη. Δυνατότητες όμως υπάρχουν και στους τομείς της μεταποίησης, της ιατρικής, της εκπαίδευσης, της ενέργειας που περιλαμβάνει και τις ΑΠΕ καθώς και της έρευνας και καινοτομίας για αναβάθμιση της προστιθέμενης αξίας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η προβολή και προώθηση της Κύπρου στο εξωτερικό με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Κυπριακών επιχειρήσεων και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων αποτελούν βασικότατη δραστηριότητα του ΚΕΒΕ. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τον CIPA επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο πέραν των 10 χωρών όπου παρουσιάζουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται στην χώρα μας αλλά και την Κύπρο ως κέντρο παροχής υπηρεσιών και ως βάση για την εγκατάσταση των περιφερειακών γραφείων μεγάλων ξένων εταιρειών (regional headquartering).

Αναγνωρίζοντας λοιπόν ότι η οποιαδήποτε ανάπτυξη της οικονομίας θα προέλθει μέσα από την επαναδραστηριοποίηση των ΜΜΕ, το ΚΕΒΕ τονίζει την ανάγκη όπως παραμείνουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην ολοκλήρωση των αναγκαίων τομών και μεταρρυθμίσεων που θα διευκολύνουν το επιχειρείν. Αναγνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Παραμένουν ωστόσο πολλά να γίνουν τα οποία δεν θα πρέπει με τίποτα να αναβληθούν.

5. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ικανοποίηση μισθολογικών αιτημάτων

Τρία χρόνια μετά την σοβαρή οικονομική κρίση άρχισαν να διαφαίνονται κάποια σημάδια σταθερότητας. Το 2015 η ανάπτυξη που παρουσίασε η οικονομία μας είναι υποσχόμενη αλλά οριακή.

Η μικρή σταθεροποίηση που παρατηρείται στις επιχειρήσεις και η οριακή ανάκαμψη δεν επιτρέπουν σήμερα την πλήρη και άμεση αποκατάσταση των μισθών και ωφελημάτων καθότι η οικονομία ακόμα είναι αρκετά εύθραυστη.

Κύριο μέλημα του ΚΕΒΕ είναι η στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την παροχή κινήτρων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και κατ΄επέκταση βελτίωση των εισοδημάτων των εργοδοτουμένων όταν οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Ανησυχούμε από τα φαινόμενα που αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα για διεκδίκηση αδικαιολόγητων αυξήσεων και άλλων ωφελημάτων καταφεύγοντας με τον πιο εύκολο τρόπο σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η αντίληψη που επικρατεί ανάμεσα στο Συνδικαλιστικό Κίνημα ότι δικαιολογείται η επαναφορά όλων των εργατικών δικαιωμάτων είναι σοβαρό λάθος καθότι θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τόσο την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και τις δυνατότητες ανάπτυξης τους όσο και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερα μας ανησυχούν οι συχνές απεργίες σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας όπως είναι οι Ουσιώδεις Υπηρεσίες οδηγώντας αρκετές φορές σε παράλυση ολόκληρη τη χώρα.

Μας προβληματίζει επίσης η μέχρι σήμερα στάση των Συντεχνιών σε σχέση με την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Αυτή την στιγμή ευρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης και καλούμε το συνδικαλιστικό κίνημα να αντιληφθεί τις πραγματικότητες των επιχειρήσεων και της αγοράς και να περιορίσει τις απαιτήσεις του στα πλαίσια των δυνατοτήτων του κλάδου.