Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Περισσότερες πληροφορίες.