Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για τη Νεολαία (ESC4Y) έχει ως στόχο την προσφορά 4000 τοποθετήσεων νεαρών Ευρωπαίων σε επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη με τη φιλοσοφία της αλληλεγγύης και να παρουσιάσει τις τοποθετήσεις μπορεί να αφορούν εργοδότηση, κατάρτιση ή μαθητεία.

Η πρωτοβουλία αυτή αφορά νέους ηλικίας 18-30 ετών και τους παρέχει την ευκαιρία να εργαστούν σε άλλη χώρα από τη χώρα καταγωγής τους  σε εργασίες που ωφελούν κοινότητες και ανθρώπους στην Ευρώπη για περίοδο 2-12 μηνών και συμμετέχουν και τα Ευρωεπιμελητήρια που αποτελούν την οργάνωση των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στην οποία το ΚΕΒΕ είναι μέλος.

Περισσότερες πληροφορίες