Το ευρωπαϊκό έργο που συμμετέχει ως Εταίρος το  Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) με τίτλο Blue Career Centre of Eastern Mediterranean and Black Sea και ακρώνυμο MENTOR, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα Κέντρο Γαλάζιας Σταδιοδρομίας.

Οι εργασίες του εν λόγω έργου είναι σε εξέλιξη και τα τελευταία νέα παρουσιάζονται πιο κάτω.

Δελτίο Τύπου