Το Τμήμα Περιβάλλοντος ετοίμασε ερωτηματολόγιο οποίο έχει ως στόχο την καταγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην Κύπρο και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Κλιματική Αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες