Ο Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος σε συνεργασία με την εταιρεία Lintelligent Ltd στο Λονδίνο, διοργανώνουν επιχειρηματική εκδήλωση στις 13 Ιουνίου 2018 στο Royal Automobile Club στο Λονδίνο.

Περισσότερες πληροφορίες