Επιχειρηματική αποστολή στο Ανόβερο της Γερμανίας διοργανώνει το ΚΕΒΕ με το Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου – Γερμανίας, με στόχο την προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες