Επιχειρηματική αποστολή στην Ιταλία διοργανώνει το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και ΤΟυρισμού, τον Κύπρο- Ιταλικό Σύνδεσμο και την ΟΕΒ. Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί μεταξύ τις 19 – 23 Μαρτίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες