Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας διοργανώνουν σε συνεργασία με τον Κυπρο-Αυστριακό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο, τον Κυπρο- Ουγγρικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο και την ΟΕΒ, Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βιέννη (στις 5 Ιουνίου), και στη Βουδαπέστη (στις 6 Ιουνίου), με σκοπό την ευρύτερη προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και των υπό αναφορά χωρών.

Περισσότερες πληροφορίες