Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου-Ρουμανίας διοργάνωσε Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, στις 2 Απριλίου 2019. Της Αποστολής ηγήθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες