Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διοργανώνουν σε συνεργασία με τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου-Τσεχίας και την ΟΕΒ, Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στην Πράγα, Τσεχία, μεταξύ 12 και 14 Δεκεμβρίου 2018, με σκοπό την ευρύτερη προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και της Τσεχίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Δήλωση Συμμετόχής