Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διοργανώνουν σε συνεργασία με τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου-Κουβέιτ και την ΟΕΒ, Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στο Κουβέιτ, μεταξύ 24 και 26 Νοεμβρίου 2018, με σκοπό την ευρύτερη προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και του Κουβέιτ. Της Αποστολής θα ηγηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Δήλωση συμμετοχής