Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διοργανώνουν σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων, τον Κύπρο-Νότιο Αφρικανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο και την ΟΕΒ, Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στην Νότιο Αφρική, μεταξύ 28 Οκτωβρίου 2018 και 2 Νοεμβρίου 2018, με σκοπό την ευρύτερη προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και της Νοτίου Αφρικής.

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα

Δήλωση Συμμετοχής