Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διοργάνωσαν σε συνεργασία με τον AmCham Cyprus και την ΟΕΒ, Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, μεταξύ 29 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες

Αίτηση συμμετοχής