Επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ διοργανώθηκε στο Λίβανο στις 12 – 14 Ιουνίου 2017 από το ΚΕΒΕ, στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη.