Επιχειρηματική αποστολή στην Ουκρανία προγραμματίζεται μεταξύ 22-26 Μαΐου 2018, με σκοπό την ευρύτερη προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και της Ουκρανίας.

Περισσότερες πληροφορίες