Διοργανώνεται εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018  στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ  στη Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες