Με βάση νέα ρύθμιση, η λιμενική χρέωση σε ότι αφορά τη φύλαξη των γεμάτων εμπορευματοκιβωτίων (ΙSPS) από την εταιρεία Eurogate στο λιμάνι Λεμεσού, εφαρμόζεται με αναδρομική ισχύ από τις 14 Ιουλίου 2017 με ύψος χρέωσης €4 και €6 για τα γεμάτα εμπορευματοκιβώτια 20 και 40 ποδών αντίστοιχα, συγκριτικά με €7 για όλα τα γεμάτα εμπορευτατοκιβώτια που ήταν η κατ’ αρχή χρέωση.

Μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ και με τη θετική ανταπόκριση της Eurogate, για την περίοδο 29 Ιανουαρίου 2017 (ανάληψη εργασιών από την Eurogate) μέχρι και τις 13 Ιουλίου 2017, η χρέωση προς τον εμποροβιομηχανικό κόσμο για την υπό αναφορά υπηρεσία θα είναι μηδενική.

Ως εκ τούτου, όσοι εμποροβιομήχανοι έχουν πληρώσει για ISPS στο λιμάνι Λεμεσού την περίοδο από 29 Ιανουαρίου 2017 μέχρι και 13 Ιουλίου 2017, προτρέπονται όπως ζητήσουν από τις ναυτιλιακές γραμμές που τους εξυπηρέτησαν, επιστροφή των ποσών που έχουν πληρώσει. Η αναφορά στις ναυτιλιακές γραμμές γίνεται λόγω του ότι η είσπραξη του ISPS πραγματοποιείται από αυτές.

Το ΚΕΒΕ θέλει με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσει, τόσο την εταιρεία Eurogate, όσο και το Υπουργείο Μεταφορών, σε ότι αφορά, τόσο τη συγκεκριμένη υπό αναφορά διευθέτηση, όσο και για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία που επιδεικνύουν για επίλυση προβλημάτων. Το Επιμελητήριο προσβλέπει σε συνέχιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας αυτής, πάντοτε μέσα σε πνεύμα καλής θέλησης και αλληλοκατανόησης με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των εκάστοτε παρουσιαζόμενων προβλημάτων στα λιμάνια της χώρας.